UNDERVISNINGSMATERIALE

Her finder du forskellige videos, som synliggør den forskydning, der foregår imellem underlag og krop, når man anvender en typisk plejeseng i forskellige indstillinger.

Vævsskader opstår først og fremmest som følge af deformation, og derfor er det interessant at forstå omfanget af den forskydning (shear & friktion) , som bidrager til vævsdeformation.

I disse videos har vi elimineret friktionen ved at beklæde madrassen med spilerdug, og ved at lægge personen på et ekstra lag spilerdug.

Bemærk hvad der sker, når man udelukkende eleverer plejesengens hovedgærde. Bemærk at man allerede inden for de første 20 graders hovedgærdeløft begynder at glide nedad på lejet, og bemærk hvor meget hælene glider på underlaget ved denne måde at anvende plejesengen på.

Bemærk hvad der sker, når man anvender den såkaldte ‘grønknap‘. Denne programmering af sengen beskytter heller ikke borgeren imod at glide nedad på lejet, selv om tanken med denne funktion netop har været at medvirke til det.

Bemærk hvad der sker, når man anvender benhovedgærde  funktion uafhængigt af hinanden. Når man skal op at sidde startes med bendel og sluttes med hoveddel. Når man skal ned at ligge startes med hoveddel og sluttes med bendel. Formålet er at undgå at glide nedad, men selv her kan det være vanskeligt at undgå, fordi knæknækket ikke kan blive tilstrækkeligt højt. Brug af lejringspuder kan være en løsning.

Bemærk iøvrigt at den individuelle persons dimensioner kan være forskellige – og derfor også vil matche plejesengens forskellige sektioner forskelligt.

Samtidig vil man også opleve, at det er af stor betydning for resultatet, hvorvidt personen er placeret korrekt i sengen i forhold til de forskellige knæk. Forskellige plejesenge har forskellige dimensioner, der altså matcher forskellige personer.

Endelig viser den sidste video benhovedgærde3 ‘ hvordan netop denne type plejeseng matcher netop denne persons dimensioner. Der sker kun en meget ubetydelig bevægelse i forholdet mellem krop og underlag – et forhold, der har den allerstørste betydning for, om man undgår at påføre personen vævsskader af at befinde sig i en plejeseng eller ej.