HVOR TRYKKER DET?

Bachelorprojekt juni 2017 – Hvor trykker det

En kvantitativ tværsnitsundersøgelse omkring uhensigtsmæssig

anvendelse af trykfordelende luftpuder

blandt ergoterapeuter ansat i plejeboligerne i Aarhus

Kommune

VIA University College

Ergoterapeutuddannelsen Aarhus

Bachelorprojekt | Juni 2017

Udarbejdet af:

Maria Barslund

Diana Henriksen

Hanna Sophia Hoogeveen

Karoline Reerslev Villefrance